Príprava vozidla na technickú kontrolu

Prinášame Vám zopár rád, ako si môžete svoje vozidlo sami skontrolovať pred technickou kontrolou

 1. Doklady
 • osvedčenie o evidencii vozidla časť II (tzv. “veľký technický preukaz”)
 • ak je namontované plynové zariadenie – protokol o montáži LPG alebo CNG
 • každé vozidlo musí mať čitateľné evidenčné číslo vozidla, výrobné číslo (VIN) a výrobný štítok
 1. Povinná výbava
 • výstražný trojuholník homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27
 • reflexný odev
 • náhradné koleso alebo sada na opravu defektu
 • príručný zdvihák, kľúč na matice alebo skrutky
 • autolekárnička (skontrolujte dátum expirácie)
 1. Čisté vozidlo
 • vozidlo má byť umyté a vyčistené
 1. Sklá
 • zasklievanie vozidla musí byť celistvé
 • na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 mm
 • na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie
 1. Osvetlenie
 • všetky svetlá na vozidle vrátane svetelného výstražného znamenia musia byť funkčné
 • funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel
 1. Klaksón
 • skontrolujte si funkčnosť zvukového výstražného znamenia
 1. Pneumatiky
 • minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm
 • skontrolujte si, či sú pneumatiky (aj rezerva) v poriadku – bez poškodení
 • skontrolujte si, či sa zhoduje rozmer namontovaných pneumatík s rozmerom uvedeným v osvedčení o evidencii vozidla
 1. Brzdy
 • činnosť a súmernosť bŕzd si neskontrolujete, môžete si skontrolovať účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní
 • skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny
 1. Prevádzkové kvapaliny
 • na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov)
 1. Rozvodový mechanizmus
 • skontrolujte si stav rozvodového mechanizmu, interval výmeny (opotrebované komponenty môžu spôsobiť poškodenie motora)
 1. Nasávacie a výfukové potrubie
 • skontrolujte si stav a tesnosť nasávacieho a výfukového potrubia
 1. Palubná diagnostika
 • rozsvietená kontrolka dobíjania akumulátora alebo palubnej diagnostiky (OBD) je pri EK hodnotená ako dôvod na nespôsobilosť vozidla