Cenník služieb

Za služby sa platí po ich vykonaní v hotovosti.

 

Ceny za výkon technických kontrol (TK) cestných vozidiel

druh služby / druh vozidla kategória vozidla cena s DPH
TK pravidelná a TK zvláštna v úplnom rozsahu
motocykle všetkých kategórií L1e – L7e 15,00
osobné vozidlá do 9 miest, nákladné do 3,5 t M1, N1 23,00
osobné vozidlá do 9 miest, nákladné do 3,5 t M1, N1 s LPG 30,00
prípojné vozidlá O2 15,00
TK opakovaná a TK zvláštna v čiastočnom rozsahu
opakovaná technická kontrola pre vozidlá všetkých kategórií  všetky 15,00
opakovaná technická kontrola po pravidelnej kontrole u nás všetky 10,00
zvláštna kontrola čiastočná (identifikácia +  jedna skupina kontrolných úkonov) všetky 16,00
TK administratívna
administratívna kontrola 7,00
Súvisiace služby
pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky 3,00
pridelenie a vyznačenie osvedčenia 2,00
vystavenie opisu protokolu 5,00

Ceny za výkon emisných kontrol (EK) cestných vozidiel

druh služby / druh paliva kategória vozidla emisný systém *) cena s DPH
EK pravidelná a EK zvláštna v úplnom rozsahu
nafta / benzín M1, N1 NKAT, RKAT, RKAT-OBD 23,00
benzín / plyn M1, N1 RKAT, RKAT-OBD 30,00
EK zvláštna v čiastočnom rozsahu
nafta / benzín; benzín / plyn M1, N1 NKAT, RKAT, RKAT-OBD 16,00
EK administratívna
administratívna kontrola M1, N1 NKAT, RKAT, RKAT-OBD 7,00
Súvisiace služby
pridelenie a vyznačenie kontrolnej nálepky 3,00
pridelenie a vyznačenie osvedčenia 2,00
vystavenie opisu protokolu 5,00

*) nevykonávame EK “benzín a/alebo plyn BEZKAT, NKAT”

 

Zľavy

ZŤP – len z výkonu TK a EK pravidelná na motorové vozidlo bez LPG 25%