Kedy ísť na emisnú kontrolu

Kedy ísť na emisnú kontrolu

emisna

typ vozidla kategória lehoty kontrol
motocykle všetkých kategórií L1e – L7e nepodliehajú emisným kontrolám
s naftovým motorom alebo benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom M1, N1 prvýkrát do štyroch rokov od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla do evidencie a potom každé dva roky od poslednej kontroly
s benzínovým motorom bez katalyzátora (BEZKAT) a s neriadeným katalyzátorom (NKAT) raz ročne
vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej pomoci, plynárenskej poruchovej služby

Emisnej kontrole pravidelnej nepodliehajú vozidlá kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (tzv. dvojtakty) a vozidlá kategórie L.