Lehoty technických kontrol

Kedy ísť na technickú kontrolu

typ vozidla kategória lehoty kontrol
malé motocykle L1e – L2e každé 4 roky
ostatné motocykle L3e – L7e prvýkrát do štyroch rokov od dátumu prvého prihlásenia nového vozidla do evidencie a potom každé dva roky od poslednej kontroly
osobné vozidlá do 9 miest, nákladné do 3,5t M1, N1
prípojné vozidlá O2
vozidlá autoškoly, taxislužby, záchrannej pomoci, plynárenskej poruchovej služby  raz ročne

Technickej kontrole nemusí predchádzať emisná kontrola.